Hotline: 090 269 7199 | Email: info@thasofoods.com

EnglishVietnamese

trứng cá tầm

Trứng cá tầm Caviar Béluga Kaviari (30g)
Chưa có đánh giá.

7.600.000 VNĐ

Trứng cá tầm Caviar Béluga Kaviari (50g)
Chưa có đánh giá.

13.000.000 VNĐ

Trứng cá tầm Caviar Kristal Kaviari (30g)
Chưa có đánh giá.

2.300.000 VNĐ

Trứng cá tầm Caviar Kristal Kaviari (50g)
Chưa có đánh giá.

3.700.000 VNĐ

Trứng cá tầm Caviar Osciètre Kaviari (30g)
Chưa có đánh giá.

1.750.000 VNĐ

Trứng cá tầm Caviar Osciètre Kaviari (50g) Flash
sale
Chưa có đánh giá.

2.850.000 VNĐ

Trứng cá tầm Caviar Transmontanus Kaviari (30g)
Chưa có đánh giá.

1.250.000 VNĐ

Trứng cá tầm Caviar Transmontanus Kaviari (50g)
Chưa có đánh giá.

2.000.000 VNĐ

Trứng cá tầm Oscietra (30g)
Chưa có đánh giá.

1.285.000 VNĐ

Trứng cá tầm Oscietra (50g)
Chưa có đánh giá.

2.150.000 VNĐ

Trứng cá tầm Siberian (30g)
Chưa có đánh giá.

1.000.000 VNĐ

Trứng cá tầm Siberian (50g) Best
seller
Chưa có đánh giá.

1.650.000 VNĐ

0
    0
    Giỏ hàng
    Chưa có sản phẩm nàoQuay lại cửa hàng