thịt cừu

Đùi cừu có xương
Chưa có đánh giá.

700.000 VNĐ

Đùi cừu không xương
Chưa có đánh giá.

700.000 VNĐ

Thịt chân cừu
Chưa có đánh giá.

700.000 VNĐ

Thịt cừu phi lê
Chưa có đánh giá.

700.000 VNĐ

Thịt cừu vụn
Chưa có đánh giá.

700.000 VNĐ

Thịt lưng cừu
Chưa có đánh giá.

700.000 VNĐ

Thịt mông cừu
Chưa có đánh giá.

700.000 VNĐ

Thịt sườn cừu
Chưa có đánh giá.

700.000 VNĐ

Thịt sườn cừu còn mỡ
Chưa có đánh giá.

700.000 VNĐ

Thịt sườn cừu sạch mỡ
Chưa có đánh giá.

700.000 VNĐ

Thịt vai cừu
Chưa có đánh giá.

700.000 VNĐ

Xương ống chân cừu
Chưa có đánh giá.

700.000 VNĐ

0
    0
    Giỏ hàng
    Chưa có sản phẩm nàoQuay lại cửa hàng